Velkommen til Krop og glæde

Ergoterapi hvor det hele menneske er i fokus: det fysiske, psykiske, kognitive og sociale…

Privatperson

Skab mere trivsel og overskud i hverdagen.

Jobcenter og kommune

Få klarhed over borgerens funktionsniveau og udviklingsmuligheder.

Erhverv

Forbyg eller støt dine ansatte i, at komme tilbage på arbejdsmarkedet efter en sygdomsperiode med stress, udbrændthed eller funktionsnedsættelse.

Krop og glædes Mission,

Vision og Værdier

Hos Krop og glæde vil vi gerne sikre øget trivsel både i hjemmet, på arbejdspladsen / skolen og i fritiden.

I samarbejde med Krop og glæde er håbet at DU oplever øget trivsel og forståelse for egne kompetencer og udfordringer, for derved at blive mest mulig selvhjulpen både fysisk, mentalt og socialt.

Hos Krop og glæde ser vi hvert enkelt menneske
som unikt og værdifuldt.
For at sikre den bedste effekt af samarbejdet,
vil omdrejningspunktet altid være dig og
dine ønsker for at opnå øget trivsel.

Kontakt

Ønskes mere information? Få en gratis og uforpligtende introsamtale.

60 71 77 00

kirsten@kropogglæde.dk

Autoriseret Privatpraktiserende ergoterapeut