Jobcenter og kommune

Få klarhed over borgerens funktionsniveau og udviklingsmuligheder.

Hvilke forløb passer bedst?

Funktionsudviklingsforløb m. Sensory profile

Beskrivelse af borgerens udviklingsmuligheder med særlig fokus på de mere usynlige udfordringer, der kan være hæmmende ift. at vende tilbage på arbejdsmarkedet eller være mest mulig selvhjulpen i eget hjem.

 

Læs mere her

Sensory profile

Øget forståelse for borgerens handlemønstre og adfærd og en beskrivelse af kompenserende startegier.

 

 

Læs mere her

Ergoterapeutisk Funktionsevnevurdering

Til dig der udover en funktionsevnevurdering, har behov for en beskrivelse af borgeres motoriske kompetencer samt borgerens evne til at planlægge, strukturere og håndtere en opgave.

Læs mere her

Funktionsudviklingsforløb m. aktivitetsanalyse (AMPS)

Beskrivelse af borgerens udviklingsmuligheder samt funktionsniveau i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet eller i forhold til hvilke ydelser borgeren har behov for.

Læs mere her

Ergoterapeutisk arbejdsvurdering

Er der behov for en arbejdspladsvurdering eller en arbejdsevnevurdering. 

Læs mere her

Krop og glæde i Naturen

Støtter borgeren til at komme tættere på arbejdsmarkedet.

 

Læs mere her

Lidt om de enkelte forløb

Funktionsudviklings forløb, m. Sensory profile

En ergoterapeutisk funktionsudvikling m. Sensory profile kortlægger borgerens ressourcer og udfordringer i hverdagen samt belyser borgerens skånehensyn med særlig fokus på sansebearbejdningen hvor målet er, at få borgeren tættere på arbejdsmarkedet/blive mere selvhjulpen i eget hjem.

Ergoterapeutisk funktionsudvikling m. aktivitetsanalyse (AMPS)

En ergoterapeutisk funktionsudvikling m. aktivitetsanalyse (AMPS) kortlægger borgerens ressourcer indenfor det fysiske / psykiske / kognitive / sociale. Dette set i forhold til dagligdags aktiviteter. Derudover udarbejdes en AMPS-test i starten og i slutning for at belyse forløbets betydning for borgerens fremadrettede tilknytning til arbejdsmarkedet eller reelle behov for hjælp i eget hjem.

Sensory profile

Sensory profile er velegnet til at tegne et billede af, hvorledes borgeren opfatter, håndterer og reagerer på de sanselige/sensoriske oplevelser, som de udsættes for i deres hverdag. Der er fokus på trivsel samt hvilke skånehensyn borgeren har behov for, for at kunne trives på arbejdsmarkedet eller med de omstillinger der kan være hjemme i forbindelse med eksempelvis en vedvarende funktionsnedsættelse. 

Ergoterapeutisk arbejdsvurdering

Arbejdspladsvurdering er et tilbud til borgere der er i praktik eller jobfastholdelse, hvor der ønskes en ergoterapeutisk vurdering og for at sikre optimale arbejdsbetingelser og forhold,for at give borgeren den bedste mulighed for forsat tilknytning til arbejdsmakredet.

En arbejdsevnevurdering belyser det forløb – praktik eller jobfastholdelse – borgeren har været igennem og hvilke tiltag der har været afprøvet undervejs og disses betydning for forløbet.

Ergoterapeutisk funktionsevnevurdering inkl. aktivitetsanalyse (AMPS)

En ergoterapeutisk funktionsevnevurdering kortlægger borgerens ressourcer og begrænsninger i hverdagen. Vurderingen kan bruges af borger og sagsbehandleren i forhold til den videre afklaring af borgerens fremadrettede tilknytning til arbejdsmarkedet, som et led i sagsbehandlingen af en sag om fleksjob eller førtidspension, eller som en vurdering af borgerens behov for hjælp fra kommunen.

Krop og glæde i Naturen

Et gruppeforløb for 6 – 8 personer hvor fokus er på at øge den enkeltes funktionsniveau. Der indgår både individuelle samtaler og aktiviteter i gruppen. 

Fordelen ved at færdes i naturen er, at den har en positiv virkning på mange af de udfordringer man kan have. Krop og glæde i Naturen har fokus på styrkelse af bevægeapparatet, bevidstheden omkring sansesystemet, vores psykiske velbefindende og opbygning af sociale relation/færdigheder.

Andet

Hvis I ønsker at vide mere om mulighederne for et borgerforløb, så kontakt os endelig for at hører nærmere om muligheder og pris. Vi sammensætter et forløb, der passer til jeres afdeling og behov. 

Kontakt

Ønskes mere information? Få en gratis og uforpligtende introsamtale.

60 71 77 00

kirsten@kropogglæde.dk

Autoriseret Privatpraktiserende ergoterapeut

Ukrudt er også blomster...

- når du først lærer dem at kende.

Peter Plys