Krop & glæde

Styrk dit aktivitetsniveau

Baggrund for “Krop & glæde”

Jeg blev uddannet som ergoterapeut i 2006 og har siden 2008 arbejdet med borgere der af den ene eller anden grund ikke kan varetage et job; de første 10 år hos TUCJOB og siden som selvstændig.

Mine fokusområder har været udarbejdelse af funktionsevnevurderinger, praktikopfølgning, funktionsafprøvninger, mentor, krop og bevægelse mv. Alle nogle funktioner, hvor fokus har været, at hjælpe og støtte kommune/jobcenter samt borger i deres videre afklaring.

I nov. 2018 valgte jeg at blive selvstændig, så udover at arbejde med borgere indenfor jobcenterregi har jeg siden får lov til at udvikle og give private mulighed for øget trivsel både via personlige udviklingsforløb og Sensory Profile samt haft fokus på stressforebyggelse.

For mig er det vigtigt, at møde mine medmennesker som værdifulde individer der alle har noget at kunne bidrage med, trods den enkeltes udfordringer. Jeg er positiv og optimist af væsen, hvilket har en smittende effekt på de mennesker jeg omgås. Hos dem der ofte føler, at ”verden ikke vil dem”, prøver jeg via kommunikative metoder, at støtte dem i at blive mest muligt selvhjulpen, men kan også give et ”kærligt spark” til de personer som kan have svært ved at komme i gang/ud af deres komfortzone.

Kirsten Grønbæk Eriksen

Autoriseret Ergoterapeut

Jeg er født i 1977, vokset op på en gård med mine forældre, 1 søster og 3 brødre. Jeg har indtil uddannelsen til ergoterapeut prøvet livet af både i Danmark med diverse ufaglærte jobs og i Canada som medhjælper på en farm.

I 2000 startede jeg uddannelsen som ergoterapeut i København og efter 2 barseler og skolegang blev jeg færdiguddannet ergoterapeut i 2006. Derefter pakkede min familien og jeg vores habengut sammen, og rejste tilbage til Jylland hvor vi nu er bosiddende i Jelling.

Her nyder jeg familielivet, samvær med venner, at være kreativ hvor man kan koble helt af samt nyder naturen og alt det den har at byde på uagtet om det er vinter, forår, sommer eller efterår.