Erhvervsaftaler

Forbyg sygedage, skab øget trivsel – noget der kan ses på bundlinjen.

Få jeres egen ergoterapeut tilknyttet virksomheden og giv jeres medarbejdere goder, der hurtigt og effektivt gavner både dem og virksomheden.

For dig som arbejdsgiver betyder det penge på bundlinjen og stabil arbejdskraft. For dine ansatte betyder det øget trivsel og effektivitet. For begge parter betyder det personlig udvikling og at I vælger trivsel, ansvar og et godt arbejdsmiljø.

Stress og mistrivsel kan forebygges og via ergoterapeutiske redskaber kan de ansatte opnå:

  • Øget robusthed til at håndtering af arbejdspres
  • Større omstillingsparathed
  • Bedre indsigt i egne kompetance og ressourcer
  • Forbedret evne til at opdage og håndtere ydre og indre stressorer
  • Øget energi og arbejdsglæde

Samlet set hjælper det jer med at fastholde jeres medarbejdere, øge deres evne til at tage ansvar for både sig selv og arbejdsfunktionerne og i sidste ende at nedbringe sygefraværet.

 

Det praktiske

Hvis ovenstående har vagt din interesse så kontakt Krop og glæde for at hører mere enten ved at benytte nedenstående formular eller kontakt mig direkte på mobil 60 71 77 00.

Besøgene foregår på virksomheden/institutionen med mindre andet er aftalt.

Kontakt

Ønskes mere information? Få en gratis og uforpligtende introsamtale.

60 71 77 00

kirsten@kropogglæde.dk

Autoriseret Privatpraktiserende ergoterapeut