Ergoterapeutisk Funktionsevnevurdering 

Ergoterapeutisk Funktionsevnevurdering

 

Formål:

En ergoterapeutisk funktionsevnevurdering kortlægger borgerens ressourcer og begrænsninger i hverdagen, det være sig både fysisk, kognitive, sociale og psykiske udfordringer. Vurderingen kigger desuden på mulige tiltag eks. hjælpemidler eller skånehensyn, som kan forbedre borgerens funktionsniveau.
Vurderingen kan bruges af jobcenteret i forhold til den videre afklaring, af borgerens fremadrettede tilknytning på arbejdsmarkedet.

Funktionsevnevurderingen kan udvides med en aktivitetsanalyse; AMPS (Assesment of Motor og Process Skills) som er et standardiseret, ergoterapeutisk undersøgelsesredskab, der anvendes til at vurdere kvaliteten af personens evne til at udføre dagligdagsaktiviteter (ADL).

Målgruppe:

Borgere hvor det er usikkert, om der er udviklingsmuligheder i forhold til arbejdsmarkedet.

Metode:

• Semistruktureret interview
• Undersøgelse af borgerens ressourcer i eget hjem via ergoterapeutiske redskaber
• Observation af ADL-aktivitet

Til den videre afklaring:

Dybdegående og fyldestgørende beskrivelse af borgerens aktuelle funktionsniveau med følgende punkter:
• Afklaring af borgerens ressourcer i hjemmet
• Beskrivelse af udviklingsmuligheder herunder hjælpemidler og genoptræning/vedligeholdelsestræning
• Vurdering af skånehensyn og potentielle arbejdsfunktioner

 

 

Det praktiske

Hvis ovenstående har vagt din interesse så kontakt Krop og glæde for at hører mere enten ved at benytte nedenstående formular eller kontakt mig direkte på mobil 60 71 77 00.

Besøgene foregår som udgangspunkt hos borgeren for at sikre optimalt observationer. Ved særlige tilfælde kan samtalerne finde sted på jobcenteret.

Kontakt

Ønskes mere information? Få en gratis og uforpligtende introsamtale.

60 71 77 00

kirsten@kropogglæde.dk

Autoriseret Privatpraktiserende ergoterapeut