Funktionsudviklingsforløb m. aktivitetsanalyse (AMPS)

Funktionsudviklings forløb, m. aktivitetsanalyse (AMPS)

En ergoterapeutisk funktionsudvikling m. aktivitetsanalyse (AMPS) kortlægger borgerens ressourcer indenfor det fysiske / psykiske / kognitive / sociale.

Formål:
Kortlægning af borgerens ressourcer indenfor det fysiske / psykiske / kognitive / sociale. Og støtte borgeren til at blive mere arbejdsmarkedsparat. Progressionsrapporten kan bruges af jobcenter i forhold til den videre afklaring af borgerens fremadrettede tilknytning til arbejdsmarkedet, eller som et led i sagsbehandlingen af en sag om fleksjob eller førtidspension

Målgruppe:
Målgruppen er borgere, hvor det er usikkert, om der er udviklingsmuligheder, eller hvor der ønskes en meget skånsom afprøvning af borgerens fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet.

Metode:
Der udarbejdes en AMPS-test i starten og i slutning af forløbet som forløber over 9 – 13 uger hvor der vil være 7 hjemmebesøg. AMPS-testene belyser borgerens udviklingsforløb. Derudover afklares og evt. afprøves behovet for hjælpemidler, træningsforløb og/eller særlige skånehensyn, som vil kunne øge borgerens funktionsniveau. Udover ergoterapeutiske tilgange, anvendes også kognitiv terapi, for at støtte borgeren til at blive mere bevidst om sammenhængen mellem tanker, følelser og handlinger, og dermed blive i stand til at forholde sig til den aktuelle livssituation.

Skriftlig progressionsrapport med følgende punkter:
• Afklaring af borgerens ressourcer i hjemmet
• Beskrivelse af borgerens forsatte udviklingsmuligheder
• Vurdering af skånehensyn og potentielle arbejdsfunktioner

Progressionsrapporten kan bruges af borger og beskæftigelsesrådgiveren/sagsbehandler i forhold til, den videre afklaring af borgerens fremadrettede tilknytning til arbejdsmarkedet, som et led i sagsbehandlingen af en sag om fleksjob eller førtidspension eller, i forhold til hvad borgeren har behov for, af hjælp i eget hjem.

 

Hvad er AMPS:

AMPS (Assesment of Motor og Process Skills) er et standardiseret, ergoterapeutisk undersøgelsesredskab, der anvendes til at vurdere kvaliteten af personens evne til at udføre dagligdagsaktiviteter (ADL).

Opbygning af forløbet kan se således ud: 

Uge 1

Opstarts samtale.

Forventningsafstemning og fastsættelse af mål.

1. AMPS udføres.

Uge 2 til 8

Træning og udvikling af borgerens mål, hvor ergoterapeuten kommer hjem til borgeren hver anden uge. 

Uge 9

2. AMPS udføres og herefter udarbejdes progressionsrapport.

Det praktiske

Hvis ovenstående har vagt din interesse så kontakt Krop og glæde for at hører mere enten ved at benytte nedenstående formular eller kontakt mig direkte på mobil 60 71 77 00.

Besøgene foregår som udgangspunkt hos borgeren for at sikre optimalt observationer. Ved særlige tilfælde kan samtalerne finde sted på jobcenteret.

Kontakt

Ønskes mere information? Få en gratis og uforpligtende introsamtale.

60 71 77 00

kirsten@kropogglæde.dk

Autoriseret Privatpraktiserende ergoterapeut