Krop og glæde i Naturen

Krop og glæde i Naturen

Forskning gennem de sidste 20 – 30 år viser, at det at bevæge eller opholde sig ude i naturen har stor betydning for vores funktionsniveau, ikke bare det fysiske men også det psykiske, kognitive og sociale. 

Formål:

Fokus er at øge den enkeltes funktionsniveau ved at:
· Styrke bevægeapparatet
· Bevidstgørelsen af eget og andres sansesystem
· Øge borgerens psykiske velbefindende
· Opbygge sociale relationer/færdigheder
· Komme tættere på arbejdsmarkedet

Målgruppe:

Målgruppen er borgere, hvor fokus er at øge det samlede funktionsniveau og vedligeholde sociale færdigheder.

Metode:

· Et gruppeforløb med 6 – 8 deltager
· Ugentligt fremmøde á 2 timer i 9 sammenhængende uger
· Der vil i første og sidste uge være en individuel samtale med udgangspunkt i ADL-I (et ergoterapeutisk score og måleredskab) for at belyse den aktuelle udvikling
· Ugentlig tur ud i naturen, hvor den enkelte får en individuel opgave eller gruppen som helhed, skal deltage i en fælles aktivitet
· Sparring og vejledning gennem hele forløbet

Outcome:

Der afsluttes med en skriftlig vurdering af borgerens udvikling fra start til slut, som kan bruges i den fremadrettede afklaring

Det praktiske

Hvis ovenstående har vagt din interesse så kontakt Krop og glæde for at hører mere enten ved at benytte nedenstående formular eller kontakt mig direkte på mobil 60 71 77 00.

Forløbene vil blive startet når der er et hold på 6 – 8 personer. Opstartsdatoen kan derfor variere men vil altid starte med en individuel samtale med borgeren og evt. beskæftigelsesrådgiveren.

Kontakt

Ønskes mere information? Få en gratis og uforpligtende introsamtale.

60 71 77 00

kirsten@kropogglæde.dk

Autoriseret Privatpraktiserende ergoterapeut